gallery/fmn-banner-960x154px-webb2

FMN:s IDEOLOGI
 

 

FMN:s IDEOLOGI bygger på följande grundprinciper
 
Missbruk är ingen sjukdom men den orsakar ofta sjukdom.
Varje individ (således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när de med deras 
mått mätt finns tillräcklig anledning.
 


Det svåraste är inte att få missbrukaren att sluta missbruka. Det är mycket svårare att förmå 
hans/hennes sociala nätverk att ge anledning till detta. Bland annat genom att orubbligt låta 
honom/henne ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk.

 

 
Nätverket måste omgående

  • tydligt markera avståndstagande från missbruk

  • inga dubbla budskap

  • upphöra med varje missriktad hjälpinsats som bidrar till att göra  fortsatt missbruk 

  • möjligt eller uthärdigt

 

Första delmålet vid all missbruksbekämpning är drogfrihet. Därefter är missbrukaren 
behandlingsbar. Anhöriga kan däremot behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri. Denne påverkas positivt, även om han/hon är frånvarande. Den enda person DU direkt kan förändra är - DIG SJÄLV.

 

FMN kan inte hjälpa alla, bara dem som vill hjälpa sig själv