Möteskvällar för FMN Luleå
Mars 2022 t.o.m. februari 2023
Möte måndag jämna veckorMars
7FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
21FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
26 LördagÅrsmöte 2021 13.00


April
4FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


Maj
2FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
16FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
30FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


Juni
13FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


Augusti
22FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


September
5FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
19FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


Oktober
3FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
17FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
31FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


November
14FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
28FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00


December
12FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
Januari/2023


9FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
23FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
Februari
6FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod 18.00
20FMN-kväll/Ideologin/Struktur & metod18.00
25? LördagÅ R S M Ö T E 11.00