gallery/fmn-banner-960x154px-webb2

Det är lätt att gå på myten att missbrukaren kommer från dåliga hemförhållanden. Att vara ung har aldrig 
varit lätt och på vägen in i vuxenvärlden finns det många faror. Nyfikenhet är en av de största drivkrafterna 
men också tillgången av narkotika är av stor betydelse till att ungdomar provar droger.

Vänd dig till oss. Vi har själva erfarenhet av missbrukande barn. Vi vet. Vi lyssnar på dig. Vi ger dig vägledning. 
Vi kommer inte att “fixa” dina problem men vi hjälper dig att hjälpa dig själv och ditt barn

Genom att bli stärkt som förälder och människa och genom att inhämta den kunskap som behövs, blir du också den 
viktigaste och värdefullaste resursen på vägen ut ur missbruket

 

Om du som anhörig är orolig, har fjärilar i magen eller vill lära dig mer om narkotika och missbruk ta kontakt med 
oss på FMN, tel: 0920-133 17 

Du kan vara anonym - Vi har tysthetslöfte

Det är inte lätt att veta att ens barn har börjat med droger. Här är några tecken som kan vara till hjälp med att 
upptäcka missbruk av droger. Det viktigaste är att lita på ”magkänslan” och att våga se att något är fel med barnet.

Tecken på missbruk:
 

  • Alltid på väg
  • Otillgänglig
  • Nya kompisar
  • Har ingen ork/intresse av skola, idrott, familj
  • Struntar i överenskommelser, tider mm
  • Svängigt humör ofta irriterad, trött, ointresserad
  • Det går mycket pengar
  • Skolk

 
Vad gör jag? 
 

Om du tror att ditt barn missbrukar är det viktigt att du frågar, pratar om droger och agerar. 
förvänta dig inga ärliga svar av den som missbrukar, men du kan ofta läsa mellan raderna. 

Är ditt barn under 18 år, sök all hjälp som finns! Kontakta oss, sociala myndigheterna, skolan och 
tala om din oro. 

Du hjälper inte ditt barn genom att tiga.  Agera nu!

Kontakta FMN om du vill veta mer.  E-post eller ring mobil 073 - 091 14 86 

 

Drogtester 

Första kontakten sker som en rådgivning så att föräldrar får information om vad det innebär att 
ta urinprov, hjälp och kunskap för att gå vidare om provet är positivt eller negativt

Rådgivaren lämnar ut en kissburk (finns också på vårdcentral-erna) och anvisningar om hur man tar urinprovet. Provet skall tas utan föregående vetskap för ungdomen/barnet och skall vara övervakat 
så att han/hon inte kan manipulera provet 
 
FMN Luleå erbjuder drogtester, i samband med rådgivning, till föräldrar som misstänker ett missbruk 
i familjen, till exempel barn/ungdomar eller annan anhörig 

OBS Vi säljer inte drogtester direkt utan detta måst ske i samband med rådgivinig och samtal så att inte föräldrarna blir lämnade ensamma med sina funderingar och frågor.

Pris för medlem är 100 kronor och för icke medlem 200 kronor, plus 50 kronor i resekostnader för rådgivarna 

Teststickorna ger indikationer på hasch, amfetamin, opiater, kokain, benzodiazepiner och buprenorpine (Subutex)

Föräldrar tar med urinprovet till FMN för avläsning tillsammans med rådgivare

 

 

Tecken/Hjälp

gallery/dina-barn-gar-inte-pris
gallery/tidiga tecken