Föräldraföreningen Mot Narkotika

KOM IHÅG ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2024

Enskild 150 kr Familj 200 kr
Bankgiro 475 - 1319   Swishnummer 123 413 37 99

Scanna QR-koden - fyll i belopp, namn och adress samt e-postadress.
Obs! Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad.