Föräldraföreningen Mot Narkotika

Dataskyddsförordningen (DSF), även känd som GDPR (General Data Protection Regulation) på engelska, är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen 1. Den utgör grunden för skyddet av fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter inom unionen, vilket är en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna. Förordningen utfärdades av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 27 april 2016 och trädde i kraft den 24 maj 2016, men blev tillämplig först den 25 maj 2018. Den ersatte dataskyddsdirektivet samt de nationella lagar som hade införlivat detta direktiv, till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige 12.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
FMN Norrbotten

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Detta står på datainspektionens hemsida.

Vi vill därför informera er alla att, personuppgifter som finns i vårt medlemsregister, oftast namn och adress, ALDRIG på något sätt förs vidare. Man ska som medlem kunna känna sig trygg i att detta stannar inom föreningen och inte säljs eller ges vidare på något sätt.

Med varma hälsningar

FMN Norrbotten