Föräldraföreningen Mot Narkotika

FMN:s IDEOLOGI

Även om människor är tyngda av svårigheter har de kunskap, livserfarenheter och en möjlighet att förändra sin situation. Det förebyggande arbetet ska verka för en stark allmän opinion mot droger, tidig upptäckt och en restriktiv drogpolitik.