Föräldraföreningen Mot Narkotika

FMN NORRBOTTEN
Styrelse 2024

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Eva Ericsson, Luleå
Åsa Fredby, Luleå
Åsa Fredby, Luleå
Roland Nyman, Luleå
Ann-Catrin Westerlund