Föräldraföreningen Mot Narkotika

Tecken/Hjälp

Det är lätt att gå på myten att missbrukaren kommer från dåliga hemförhållanden. Att vara ung har aldrig
varit lätt och på vägen in i vuxenvärlden finns det många faror. Nyfikenhet är en av de största drivkrafterna
men också tillgången av narkotika/alkohol är av stor betydelse till att ungdomar provar droger.

Vänd dig till oss!
Vi har själva erfarenhet av missbrukande närstående.Vi lyssnar på dig och vägleder dig.

Du kan vara anonym -
Vi har tysthetslöfte

Hos FMN får du lära dig:

  • färdighet för hur du kan förändra den egen livsstil och öka måendet i livet oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.
  • att förändra miljön så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol/droger än att välja att fortsätta med alkohol/droger.
  • om beteenden som underlättar/möjliggör fortsatt missbruk och nya sätt att kommunicera och lösa proble­

Hos FMN får du lära dig:
Det är inte lätt att veta att ens närstående har börjat med droger. Här är några tecken som kan vara till hjälp med att upptäcka missbruk av droger.

Vad gör jag?

Om du tror att din närstående missbrukar är det viktigt att du frågar, pratar om droger och agerar.
förvänta dig inga ärliga svar av den som missbrukar, men du kan ofta läsa mellan raderna.

Är ditt barn under 18 år, sök all hjälp som finns! Kontakta oss, sociala myndigheterna, skolan och
tala om din oro. Du hjälper inte ditt barn genom att tiga.  Agera nu

Drogtester 
FMN kan informera var man kan köpa drogtester och ge närstående information om vad det innebär att ta urinprov, hjälp och kunskap för att gå vidare om provet är possitivt.

Provet skall tas utan föregående vetskap och skall vara övervakat så att hen inte kan manipulera provet.